Dziś jest: 27 maja 2018

Aktualności

12.12.2013

Organizacja Młodzieżowa Polskiej Partii Pracy wyraża swoją stanowczą dezaprobatę dla przyjętych przez radnych miasta Puławy podwyżek cen dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

14.11.2013

Czterech z pięciu kubańskich patriotów (Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Ramón Laba?ino, Fernando, René González) zatrzymanych przez służby USA nadal pozostaje uwięzionych w amerykańskich więzieniach. Są odizolowani od swoich bliskich i ukochanej ojczyzny której poświęcili swe życie.

04.11.2013

W dniu 30.10.2013 przedstawiciele OM PPP, PPP i WZZ "Sierpień 80" spotkali się ze studentami Instytutu Kultury Polskiej UW ramach konwersatorium "Ruchy społeczne".

04.11.2013

Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście uchylił zaoczny wyrok eksmisyjny 61-letniego niepełnosprawnego. Eksmitowany jest działaczem Polskiej Partii Pracy, a proces został wznowiony w wyniku interwencji Biura Prawnego WZZ "Sierpień 80". Wyrok jest nieprawomocny, kosztami procesu obciążono powoda, czyli m.st. Warszawę.

17.10.2013

My niżej podpisani działacze Organizacji Młodzieżowej Polskiej Partii
Pracy zwracamy się do Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego z
prośbą o ułaskawienie wobec skazanego prawomocnym wyrokiem Piotra
Ikonowicza na podstawie art. 139 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

21.09.2013

Jedenastego września o godzinie 10:00 doszło do eksmisji emeryta z żoną przy ul. Motorowej 3 na Pradze Południe

23.08.2013

Krótki tekst o "zaletach" umów śmieciowych w odpowiedzi na tekst Pawła Szwarcbacha, członka Zarządu Mensy Polskiej.

22.08.2013

Kilkanaście osób z PPP i OM PPP uczestniczyło w pikiecie przeciwko niewypłacaniu pensji przez agencję ochrony Impuls.

strona: 123

Wybory